ngày tôn vinh tiếng việt

Ngày Tôn vinh Tiếng Việt

Hằng năm tổ chức Ngày Tôn vinh Tiếng Việt 08/09 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về Tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của Tiếng Việt trong cộng đồng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 3/8/2022 phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 – 2030”.

ton-vinh-tieng-viet-1

Hội người cao tuổi tại Hungary ngày xuân Nhâm Dần 2022

1. Tại sao ngày 08/09 được lựa chọn là: ”Ngày Tôn vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”?

Theo thứ trưởng bộ ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước Phạm Quang Hiệu: “sở dĩ ngày 08/09 được lựa chọn vì đây là ngày hội tụ nhiều ý nghĩa gắn liền với lịch sử dân tộc nói chung và Tiếng Việt nói riêng”, như:

  • Ngày 08/09/1945 là ngày Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động phong trào “Bình dân học vụ”, đồng thời là ngày thành lập Nha Bình dân học vụ thuộc Bộ Giáo dục Quốc gia.
  • Ngày 08/09/1962, trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”.
  • Ngày 08/09 cũng phản ánh sự gặp gỡ giữa quan điểm của đất nước và thế giới về tôn vinh ngôn ngữ dân tộc. Năm 1965, UNESCO đã lựa chọn ngày 08/09 làm Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ và kỷ niệm hằng năm nhằm nâng cao tầm quan trọng của việc biết đọc, biết viết đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và cộng đồng trong xã hội.

Đối với cộng đồng hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, Tiếng Việt là phương tiện lưu giữ, lan tỏa, trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta ở nước ngoài bảo tồn được bản sắc văn hóa riêng, khẳng định bản thân và tự tin hội nhập với thế giới. Tiếng Việt cũng là cầu nối đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới với Tổ quốc.

ngay-van-hoa-viet-nam-tai-hungary
Ngày văn hóa Việt Nam tại Hungary

2.Tôn vinh Tiếng Việt – Tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của Tiếng Việt trong cộng đồng.

Đề án nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của Tiếng Việt trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, động viên, khuyến khích và tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực trong việc gìn giữ và lan tỏa Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; duy trì sử dụng Tiếng Việt trong gia đình người Việt Nam ở nước ngoài trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày; lan tỏa Tiếng Việt đến người nước ngoài. Tạo động lực nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.

Tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng
Tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của Tiếng Việt trong cộng đồng

3.Tổ chức chương trình “Tri ân” các cá nhân đóng góp tích cực, lan tỏa Tiếng Việt.

Gala "Tiếng Việt ƠI"
Gala “Tiếng Việt ƠI”

Nhân dịp Ngày Tôn vinh Tiếng Việt hàng năm, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam…), các địa phương tổ chức chương trình “Tri ân” ghi nhận, động viên các cá nhân, gia đình, tổ chức, hội đoàn có đóng góp tích cực trong phong trào giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng.

Đồng thời tri ân và ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, giáo viên, thanh niên và thân nhân kiều bào trong nước có sáng kiến, đóng góp cho hoạt động phát triển, duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá trong và ngoài nước hưởng ứng Ngày Tôn vinh Tiếng Việt

BÀI VIẾT NỔI BẬT