Phó từ là gì

Phó từ là gì? Phân loại và cách sử dụng phó từ trong tiếng Việt

Trong các ngôn ngữ trên thế giới thì tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ khá là phức tạm bởi ngữ pháp của nó bao gồm rất nhiều kiểu câu, cũng như thể hiện nhiều nghĩa khác nhau. Và sau đây để làm rõ hơn về ngôn ngữ tiếng việt tại bài viết này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về một thuật ngữ thường rất hay xuất hiện trong giao tiếp và trong văn viết của tiếng Việt, đó là phó từ.

Phó từ là gì?
Phó từ là gì?

Phó từ là gì? Phân loại phó từ trong tiếng Việt

Phó từ là gì?

Phó từ là một loại từ phụ thuộc vào từ loại khác trong câu, giúp thay đổi ý nghĩa hoặc bổ sung thông tin cho từ đó. Trong tiếng Việt, phó từ được sử dụng rộng rãi để tăng tính linh hoạt và màu sắc cho câu. Để sử dụng phó từ một cách chính xác và hiệu quả, bạn cần hiểu rõ vai trò của từ loại này trong câu.

Phân loại phó từ trong tiếng Việt

Trong tiếng Việt, có nhiều loại phó từ như phó từ chỉ thời gian, phó từ chỉ định mức, phó từ chỉ cách thức, phó từ chỉ trạng thái, phó từ chỉ tần suất, phó từ chỉ độ mạnh yếu, phó từ chỉ độ hạn chế, phó từ chỉ mục đích, phó từ chỉ phương hướng, phó từ chỉ lượng, phó từ chỉ vị trí, và nhiều loại khác nữa.

Dưới đây là một số phó từ thường được sử dụng trong tiếng Việt:

 • Phó từ chỉ thời gian: đã, đang, sẽ, từng, vừa,…
 • Phó từ chỉ định mức: rất, cực kỳ, hơi, hầu như,…
 • Phó từ chỉ cách thức: cẩn thận, nhanh chóng, thật sự, một cách, …
 • Phó từ chỉ trạng thái: đầy, rỗng, vắng, đông đúc, …
 • Phó từ chỉ tần suất: thường xuyên, đôi khi, hiếm khi, …
 • Phó từ chỉ độ mạnh yếu: rất, khá, hơi, chút, …
 • Phó từ chỉ độ hạn chế: chỉ, chỉ có, chỉ có thể, chỉ đúng, …
 • Phó từ chỉ mục đích: để, để cho, để làm, để được, …
 • Phó từ chỉ phương hướng: về phía, về hướng, về đâu, về đó, …
 • Phó từ chỉ lượng: rất nhiều, một ít, một chút, nhiều, …
 • Phó từ chỉ vị trí: trên, dưới, trong, ngoài, bên cạnh, …

Những phó từ này có thể được sử dụng trong nhiều loại câu khác nhau, như câu mệnh lệnh, câu cảm thán, câu hỏi, câu tường thuật, câu miêu tả, …

Xem thêm: Từ vựng tiếng Việt và những điều cần biết?

Các phó từ phổ biến và cách sử dụng phó từ trong tiếng Việt

Các phó từ phổ biến trong tiếng Việt

Có rất nhiều phó từ trong tiếng Việt, và để liệt kê tất cả chúng trong bài viết này thì quá khó khăn. Dưới đây là một số phó từ phổ biến trong tiếng Việt:

 • Rất: diễn tả mức độ mạnh nhất
 • Quá: diễn tả mức độ mạnh hơn bình thường
 • Hơi: diễn tả mức độ nhẹ hơn bình thường
 • Khá: diễn tả mức độ trung bình
 • Cực kỳ: diễn tả mức độ mạnh hơn rất
 • Hầu như: diễn tả mức độ gần như hoàn toàn
 • Từng: diễn tả mức độ theo từng lần
 • Luôn: diễn tả tần suất cao
 • Thỉnh thoảng: diễn tả tần suất thấp
 • Đôi khi: diễn tả tần suất trung bình
 • Hoàn toàn: diễn tả độ mạnh nhất về trạng thái, tình trạng
 • Không hề: diễn tả độ mạnh nhất về phủ định
 • Cứ: diễn tả tần suất lặp đi lặp lại
 • Lại: diễn tả sự lặp lại
 • Thật: diễn tả sự chắc chắn
 • Đúng: diễn tả sự chính xác
 • Sai: diễn tả sự không chính xác
 • Chẳng: diễn tả sự phủ định nhẹ
 • Không: diễn tả sự phủ định mạnh nhất
  Phó từ trong tiếng Việt
  Phó từ trong tiếng Việt

Hướng dẫn cách sử dụng phó từ trong tiếng Việt

 • Sử dụng phó từ để diễn tả mức độ

Phó từ chỉ định mức được sử dụng để biểu thị mức độ của một tính từ hoặc trạng từ. Ví dụ, câu “Cô ấy rất xinh đẹp” sử dụng phó từ “rất” để diễn tả mức độ của tính từ “xinh đẹp”. Nếu bạn muốn thay đổi mức độ, bạn có thể sử dụng phó từ khác như “cực kỳ”, “hơi”, “hầu như”, v.v.

 • Sử dụng phó từ để biểu thị thời gian

Phó từ chỉ thời gian được sử dụng để biểu thị thời điểm, thời gian hoặc thời gian kéo dài của một hành động. Ví dụ, câu “Tôi đang học tiếng Anh từ năm ngoái” sử dụng phó từ “từ năm ngoái” để biểu thị thời gian kéo dài của hành động học tiếng Anh.

 • Sử dụng phó từ để diễn tả cách thức

Phó từ chỉ cách thức được sử dụng để diễn tả cách thức một hành động được thực hiện. Ví dụ, câu “Anh ta đến đón tôi một cách nhanh chóng” sử dụng phó từ “một cách nhanh chóng” để diễn tả cách thức anh ta đến đón tôi.

 • Sử dụng phó từ để biểu thị trạng thái

Phó từ chỉ trạng thái được sử dụng để biểu thị trạng thái của một đối tượng hoặc một tình huống. Ví dụ, câu “Phòng chờ đầy người” sử dụng phó từ “đầy” để diễn tả trạng thái của phòng chờ.

 • Sử dụng phó từ để biểu thị tần suất

Phó từ chỉ tần suất được sử dụng để biểu thị tần suất một hành động xảy ra. Ví dụ, câu “Tôi thường xuyên đi dạo vào buổi sáng” sử dụng phó từ “thường xuyên” để diễn tả tần suất hành động đi dạo vào buổi sáng.

 • Sử dụng phó từ để biểu thị độ mạnh yếu

Phó từ chỉ độ mạnh yếu được sử dụng để diễn tả mức độ của một tính từ hoặc trạng từ. Ví dụ, câu “Cậu bé chạy rất nhanh” sử dụng phó từ “rất” để diễn tả độ mạnh của trạng từ “nhanh”. Nếu bạn muốn diễn tả độ yếu hơn, bạn có thể sử dụng phó từ “không quá”, “không thật sự”, “không đặc biệt”, v.v.

Xem thêm: Phân biệt các loại trợ từ và phó từ trong tiếng Việt.

Cùng với bài tổng hợp kiến thức về phó từ trên đây, đã mang lại nhiều các kiến thức bổ ích và chắc hẳn định nghĩa về phó từ là gì không còn làm khó mọi người được nữa. Sau khi đã đọc bài viết này, nếu bạn là Việt Kiều đang quan tâm đến việc học thêm về ngữ pháp tiếng Việt hoặc nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của con em mình, tôi muốn giới thiệu đến bạn một KHÓA HỌC TIẾNG VIỆT của trung tâm Tiếng Việt Toàn Cầu – Hệ thống đào tạo Tiếng Việt Online hàng đầu cho con em Kiều Bào tại nước ngoài.

Trương trình đào tạo của Tiếng Việt Toàn Cầu cung cấp nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao về ngữ pháp tiếng Việt, cũng như các kỹ năng liên quan đến ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết. 

Hãy truy cập trang thông tin KHÓA HỌC của chúng tôi để biết thêm chi tiết và đăng ký để giúp con bạn cải thiện và nâng cao trình độ ngôn ngữ quê hương một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Xem thêm: 6 cách giúp bé làm quen với bảng chữ cái nhanh nhất.

BÀI VIẾT NỔI BẬT