Học thử qua zoom

HỌC THỬ TIẾNG VIỆT

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Zoom

Dành cho WINDOWS

Dành cho ANDROID

Dành cho MACBOOK

Dành cho IPHONE/IPAD

Bộ tài liệu học thử dành cho trẻ em gốc Việt

sach-tieng-viet-1-tap-1

Tiếng Việt 1 – Bản học thử

Vở bài tập 1 – Bản học thử

Tập viết 1 – Bản học thử

Tiếng Việt 1 – Bản học thử

Vở bài tập 1 – Bản học thử

Tập viết 1 – Bản học thử