khóa tiếng việt giao tiếp

KHÓA HỌC TIẾNG VIỆT GIAO TIẾP

# ĐỐI TƯỢNG

1. Học sinh đã tham gia học tại Trung tâm Tiếng Việt Toàn Cầu đạt được các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết cơ bản thành thạo theo đánh giá của giáo viên giảng dạy.

2. Học sinh mới tham gia học lần đầu nhưng đã thành thạo các kỹ năng cơ bản (Nghe – Nói – Đọc – Viết) do giáo viên Trung tâm đánh giá trực tiếp sau 100 phút học thử miễn phí.

# THỜI GIAN

– Chia theo các khóa, mỗi khóa 3 tháng (24 buổi). Mỗi tuần học ít nhất 2 buổi.

– Học các khung giờ trong ngày, trong năm theo nhu cầu của người học.

# MỤC TIÊU KHÓA HỌC TIẾNG VIỆT GIAO TIẾP

 • Viết đúng các chữ cái (kiểu chữ thường) và chữ ghi tiếng, từ, câu văn, đoạn văn.
 • Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm, vần được học.
 • Phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết từ mức độ căn bản và nâng cao.
 • Phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề.
 • Phát triển khả năng xử lý tình huống.
 • Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết và suy đoán,…
 • Xây dựng mối quan hệ văn hóa cộng đồng.
 • Thành thạo tiếng Việt, tự tin giao tiếp.
 • Phát triển tư duy ngôn ngữ.

# NỘI DUNG

HỌC TẬP THEO CÁC CHỦ ĐỀ

 • Các chủ đề được liên kết với nhau, cung cấp đầy đủ kiến thức.
 • Vận dụng mẫu câu vào tình huống thực tế.
 • Nội dung bài học đa dạng: trò chơi, bài hát,…

CHÚ TRỌNG VÀO TƯƠNG TÁC

 • Tương tác trực tiếp giữa cô (thầy) với trò.
 • Tương tác trực tiếp giữa trò với trò.

PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG

 • Phát huy sự hiểu biết cơ bản của học sinh.
 • Khắc phục những điểm yếu, phát triển toàn diện 4 kỹ năng.
 • Tự tin sử dụng tiếng Việt như người bản địa, xóa bỏ khoảng cách ngôn ngữ.

KHÓA HỌC GIAO TIẾP

 • CẤP ĐỘ: CƠ BẢN
 • THỜI LƯỢNG: 24 BUỔI – 3 THÁNG
 • HÌNH THỨC: ONLINE QUA ZOOM
 • QUY MÔ LỚP HỌC: 1 CÔ – 5 TRÒ
 • LỊCH HỌC: KHAI GIẢNG LIÊN TỤC
 • HỌC THỬ 100 PHÚT MIỄN PHÍ