Cuộc thi ngôi sao tiếng Việt

Công bố danh sách 35 bài dự thi vào vòng 2 cuộc thi Ngôi Sao Tiếng Việt

   Được sự quan tâm và yêu mến từ Quý phụ huynh học sinh, cuộc thi “Ngôi Sao Tiếng Việt” đã vinh dự nhận được 255 bài dự thi, tất cả các bé đều đã thể hiện rất tốt, đã cho thấy được sự tiến bộ không ngừng và tình yêu vô cùng lớn dành cho tiếng Việt. Và sau khi đánh giá sơ loại vòng 1, Tiếng Việt Toàn Cầu xin được thông báo: Chúc mừng 35 bài dự thi đã xuất sắc vượt qua vòng 1 để đến với vòng 2 – vòng bình chọn cuối cùng từ Quý phụ huynh học sinh để chọn ra 9 bài dự thi xuất sắc nhất xứng đáng với 9 giải thưởng vô cùng hấp dẫn đến từ Tiếng Việt Toàn Cầu.

   Được sự quan tâm và yêu mến từ Quý phụ huynh học sinh, cuộc thi “Ngôi Sao Tiếng Việt” đã vinh dự nhận được 255 bài dự thi, tất cả các bé đều đã thể hiện rất tốt, đã cho thấy được sự tiến bộ không ngừng và tình yêu vô cùng lớn dành cho tiếng Việt. Và sau khi đánh giá sơ loại vòng 1, Tiếng Việt Toàn Cầu xin được thông báo: Chúc mừng 35 bài dự thi đã xuất sắc vượt qua vòng 1 để đến với vòng 2 – vòng bình chọn cuối cùng từ Quý phụ huynh học sinh để chọn ra 9 bài dự thi xuất sắc nhất xứng đáng với 9 giải thưởng vô cùng hấp dẫn đến từ Tiếng Việt Toàn Cầu.

Kết quả vòng 1 cuộc thi Ngôi sao tiếng Việt
Kết quả vòng 1 cuộc thi Ngôi sao tiếng Việt

   Với những bài dự thi chưa được may mắn vào vòng 2, các bé cũng đừng buồn nhé! Vì mình cũng đã rất giỏi và tuyệt vời khi đã tự tin tham gia, tự tin thể hiện tiếng Việt trước bố mẹ, người thân và mọi người. Cùng rèn luyện tiếng Việt để tham gia các dịp sau nhé!

   Để Quý phụ huynh học sinh dễ dàng đánh giá và bình chọn cho các bài dự thi, Tiếng Việt Toàn Cầu xin được công bố thông tin 35 bài dự thi lọt vào vòng 2:

   Với những bài dự thi chưa được may mắn vào vòng 2, các bé cũng đừng buồn nhé! Vì mình cũng đã rất giỏi và tuyệt vời khi đã tự tin tham gia, tự tin thể hiện tiếng Việt trước bố mẹ, người thân và mọi người. Cùng rèn luyện tiếng Việt để tham gia các dịp sau nhé!

   Để Quý phụ huynh học sinh dễ dàng đánh giá và bình chọn cho các bài dự thi, Tiếng Việt Toàn Cầu xin được công bố thông tin 35 bài dự thi lọt vào vòng 2:

1. Bạn Diễm My - 10 tuổi

Quốc gia: Thái Lan – Mã số: TV10606

2. Bạn Mai Linh - 13 tuổi

Quốc gia: Đức – Mã số: TV12203

1. Bạn Diễm My - 10 tuổi

Quốc gia: Thái Lan – Mã số: TV10606

2. Bạn Mai Linh - 13 tuổi

Quốc gia: Đức – Mã số: TV12203

3. Bạn Mỹ Hà - 17 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV11054

4. Bạn Phạm Việt Tiệp - 10 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV11515

3. Bạn Mỹ Hà - 17 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV11054

4. Bạn Phạm Việt Tiệp - 10 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV11515

5. Bạn Đỗ Hoài An - 6 tuổi

Quốc gia: Nga – Mã số: TV11530

6. Bạn Mai Trang - 9 tuổi

Quốc gia: Đức – Mã số: TV12204

5. Bạn Đỗ Hoài An - 6 tuổi

Quốc gia: Nga – Mã số: TV11530

6. Bạn Mai Trang - 9 tuổi

Quốc gia: Đức – Mã số: TV12204

7. Bạn Cao Nguyễn Quân - 6 tuổi

Quốc gia: Tây Ban Nha – Mã số: TV12506

8. Bạn Việt Anh - 12 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV10923

7. Bạn Cao Nguyễn Quân - 6 tuổi

Quốc gia: Tây Ban Nha – Mã số: TV12506

8. Bạn Việt Anh - 12 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV10923

9. Bạn Nam hyun jun - 8 tuổi

Quốc gia: Hàn Quốc – Mã số: TV10347

10. Bạn Tuệ Nhi - 7 tuổi

Quốc gia: Hàn Quốc – Mã số: TV10479

9. Bạn Nam hyun jun - 8 tuổi

Quốc gia: Hàn Quốc – Mã số: TV10347

10. Bạn Tuệ Nhi - 7 tuổi

Quốc gia: Hàn Quốc – Mã số: TV10479

11. Bạn Nguyễn Diệu Anh (Natanicha Saleo) - 10 tuổi

Quốc gia: Thái Lan – Mã số: TV10392

12. Bạn Suri Kim Do - 8 tuổi

Quốc gia: Thụy Điển – Mã số: TV12077

11. Bạn Nguyễn Diệu Anh (Natanicha Saleo) - 10 tuổi

Quốc gia: Thái Lan – Mã số: TV10392

12. Bạn Suri Kim Do - 8 tuổi

Quốc gia: Thụy Điển – Mã số: TV12077

13. Bạn Đức Minh - 10 tuổi

Quốc gia: Nga – Mã số: TV11055

14. Bạn Châu Kỳ - 8 tuổi

Quốc gia: Đức – Mã số: TV11144

13. Bạn Đức Minh - 10 tuổi

Quốc gia: Nga – Mã số: TV11055

14. Bạn Châu Kỳ - 8 tuổi

Quốc gia: Đức – Mã số: TV11144

15. Bạn Vũ Nguyễn Bảo Ngọc - 9 tuổi

Quốc gia: Pháp – Mã số: TV13289

16. Bạn Phạm Minh Khang - 9 tuổi

Quốc gia: Áo – Mã số: TV11157

15. Bạn Vũ Nguyễn Bảo Ngọc - 9 tuổi

Quốc gia: Pháp – Mã số: TV13289

16. Bạn Phạm Minh Khang - 9 tuổi

Quốc gia: Áo – Mã số: TV11157

17. Bạn Việt Anh - 11 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV10784

18. Bạn Lâm Dĩ Tuyền - 5 tuổi

Quốc gia: Đài Loan – Mã số: TV11117

17. Bạn Việt Anh - 11 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV10784

18. Bạn Lâm Dĩ Tuyền - 5 tuổi

Quốc gia: Đài Loan – Mã số: TV11117

19. Bạn Nguyễn Vũ Minh Thư - 7 tuổi

Quốc gia: Hàn Quốc – Mã số: TV10823

20. Bạn Đào Thị Minh Châu - 10 tuổi

Quốc gia: Đức – Mã số: TV10351

19. Bạn Nguyễn Vũ Minh Thư - 7 tuổi

Quốc gia: Hàn Quốc – Mã số: TV10823

20. Bạn Đào Thị Minh Châu - 10 tuổi

Quốc gia: Đức – Mã số: TV10351

21. Bạn Song Anh - 6 tuổi

Quốc gia: Úc – Mã số: TV12461

22. Bạn Nguyễn Huy Bách - 10 tuổi

Quốc gia: Úc – Mã số: TV12226

21. Bạn Song Anh - 6 tuổi

Quốc gia: Úc – Mã số: TV12461

22. Bạn Nguyễn Huy Bách - 10 tuổi

Quốc gia: Úc – Mã số: TV12226

23. Bạn Bảo An - 8 tuổi

Quốc gia: Cambodia – Mã số: TV10563

24. Bạn Hayden - 10 tuổi

Quốc gia: Hoa Kỳ – Mã số: TV10411

23. Bạn Bảo An - 8 tuổi

Quốc gia: Cambodia – Mã số: TV10563

24. Bạn Hayden - 10 tuổi

Quốc gia: Hoa Kỳ – Mã số: TV10411

25. Bạn Chu Anh Tuấn - 11 tuổi

Quốc gia: Đan Mạch – Mã số: TV13177

26. Bạn Phương Vy (KaiLey Tran) - 7 tuổi

Quốc gia: Hoa Kỳ – Mã số: TV10949

25. Bạn Chu Anh Tuấn - 11 tuổi

Quốc gia: Đan Mạch – Mã số: TV13177

26. Bạn Phương Vy (KaiLey Tran) - 7 tuổi

Quốc gia: Hoa Kỳ – Mã số: TV10949

27. Bạn Hanna - 7 tuổi

Quốc gia: Síp – Mã số: TV11400

28. Bạn Lillian - 9 tuổi

Quốc gia: Hoa Kỳ – Mã số: TV12151

27. Bạn Hanna - 7 tuổi

Quốc gia: Síp – Mã số: TV11400

28. Bạn Lillian - 9 tuổi

Quốc gia: Hoa Kỳ – Mã số: TV12151

29. Bạn Khôn Tính - 7 tuổi

Quốc gia: Đài Loan – Mã số: TV10581

30. Bạn Athena - 7 tuổi

Quốc gia: Mỹ – Mã số: TV11534

29. Bạn Khôn Tính - 7 tuổi

Quốc gia: Đài Loan – Mã số: TV10581

30. Bạn Athena - 7 tuổi

Quốc gia: Mỹ – Mã số: TV11534

31. Bạn London Trần - 11 tuổi

Quốc gia: Mỹ – Mã số: TV12458

32. Bạn Evelyn Võ - 13 tuổi

Quốc gia: Mỹ – Mã số: TV12269

31. Bạn London Trần - 11 tuổi

Quốc gia: Mỹ – Mã số: TV12458

32. Bạn Evelyn Võ - 13 tuổi

Quốc gia: Mỹ – Mã số: TV12269

33. Bạn Minh Anh - 15 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV10905

34. Bạn Hữu Tuấn - 9 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV13170

33. Bạn Minh Anh - 15 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV10905

34. Bạn Hữu Tuấn - 9 tuổi

Quốc gia: Séc – Mã số: TV13170

35. Bạn Kim Minji - 6 tuổi

Quốc gia: Hàn Quốc – Mã số: TV11232

35. Bạn Kim Minji - 6 tuổi

Quốc gia: Hàn Quốc – Mã số: TV11232

Cách thức bình chọn “Ngôi sao tiếng Việt”: 

Phụ huynh like và share bài viết này ở chế độ công khai.

👉1 like = 1 điểm ( Số lượt like ứng với số tài khoản cá nhân) 

👉1 share = 3 điểm ( các bài share ở chế độ công khai, kèm hastag: #tiengviettoancau)

Lưu ý: Mỗi tài khoản Facebook chỉ giới hạn tối đa share 1 lần/ 1 tài khoản.

Cơ cấu giải thưởng “Ngôi sao tiếng Việt”:

Các bài dự thi có số điểm bình chọn cao nhất sẽ nhận được những giải thưởng sau:

🎁 1 giải nhất: Voucher giảm 60% khóa học cho 1 học sinh.

🎁 2 giải nhì: Voucher giảm 40% khóa học cho 1 học sinh.

🎁 3 giải ba: Voucher giảm 25% khóa học cho 1 học sinh.

🎁 3 giải khuyến khích: Voucher giảm 10% khóa học cho 1 học sinh. 

Thời gian bình chọn giải thưởng vòng 2:

Từ ngày 27/08 – 15/09/2022

Thời gian công bố giải thưởng “Ngôi sao tiếng Việt”:

Ngày 20/09/2022,

   Rất mong Quý phụ huynh học sinh tiếp tục ủng hộ để cuộc thi “Ngôi Sao Tiếng Việt” thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng cuộc thi không chỉ giúp các con yêu thích tiếng Việt hơn mà còn là một sân chơi giúp các con có thể chia sẻ tài năng của con đến với tất cả mọi người.

Mọi thắc mắc cần giải đáp hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ: Tiếng Việt Toàn Cầu

Tham khảo tài liệu học tiếng Việt cho trẻ gốc Việt tại: 

Thư Viện Tài Liệu

Cách thức bình chọn “Ngôi sao tiếng Việt”: 

Phụ huynh like và share bài viết này ở chế độ công khai.

👉1 like = 1 điểm ( Số lượt like ứng với số tài khoản cá nhân) 

👉1 share = 3 điểm ( các bài share ở chế độ công khai, kèm hastag: #tiengviettoancau)

Lưu ý: Mỗi tài khoản Facebook chỉ giới hạn tối đa share 1 lần/ 1 tài khoản.

Cơ cấu giải thưởng “Ngôi sao tiếng Việt”:

Các bài dự thi có số điểm bình chọn cao nhất sẽ nhận được những giải thưởng sau:

🎁 1 giải nhất: Voucher giảm 60% khóa học cho 1 học sinh.

🎁 2 giải nhì: Voucher giảm 40% khóa học cho 1 học sinh.

🎁 3 giải ba: Voucher giảm 25% khóa học cho 1 học sinh.

🎁 3 giải khuyến khích: Voucher giảm 10% khóa học cho 1 học sinh. 

Thời gian bình chọn giải thưởng vòng 2:

Từ ngày 27/08/ – 15/09/2022

Thời gian công bố giải thưởng “Ngôi sao tiếng Việt”:

Ngày 20/09/2022

   Rất mong Quý phụ huynh học sinh tiếp tục ủng hộ để cuộc thi “Ngôi Sao Tiếng Việt” thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng cuộc thi không chỉ giúp các con yêu thích tiếng Việt hơn mà còn là một sân chơi giúp các con có thể chia sẻ tài năng của con đến với tất cả mọi người.

Mọi thắc mắc cần giải đáp hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ: Tiếng Việt Toàn Cầu

Tham khảo tài liệu học tiếng Việt cho trẻ gốc Việt tại: 

Thư Viện Tài Liệu

Kiến thức tiếng Việt